გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Friday, April 1, 2016

ტრენინგის მე-8 დღე

ტრენინგის  მერვე დღეს გავეცანი:
  1. დიფერენცირებული სწავლება და მისი შეტანა პროექტში . 
  2. პროექტის შევსების დასრულება
  3.  პროექტისათვის საბოლოო ფორმის მიცემა.
  4. პროექტის ატვირთვა ბლოგზე.
მადლობა ნაყოფიერი დღისათვის.

0 comments:

Post a Comment