გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Friday, March 24, 2017

მასწავლებელთა პროფესიული უნარების ტესტები და სწორი პასუხები

    მოცემულ ელექტრონულ წიგნებში მოცემულია მასწავლებელთა პროფესიული უნარების ტესტები და სწორი პასუხები. გარჩეულია ასევე ღიადაბოლოებიანი დავალებები, მოცემულია პასუხები რომლებიც ფასდება სხვადასხვა ქულით.
ელექტრონული სახელმძღვანელოები შექმნილია გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ.

პროფესიული უნარების დამხმარე 2008 წელი

პროფესიული უნარების დამხმარე 2010 წელი

პროფესიული უნარების დამხმარე 2011 წელი

პროფესიული უნარების დამხმარე 2014 წელი

0 comments:

Post a Comment