გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Saturday, November 19, 2016

kvisoft flipbook maker ელქტრონული წიგნები გადაფურცვლის ეფექტით, შესალებელია მოამზადოთ ეფექტური ბროშურები, ონლაინ ჟურნალები. მოახდინეთ ეფექტი მკითხველზე!

Wednesday, July 20, 2016

2016 წელი, ივლისი ნაწილი II ისტ ის მასწავლებლის გამოცდა

ვიდეოში განხილულია 2016 წლის ისტ-ის მასწავლებლის გამოცდის პრაქტიკული უნარჩვევების მეორე ნაწილი. დავალებაში არ არის შესრულებული მხოლოდ ექსელის დავალების ერთი მოთხოვნა (შედეგების დალაგება იმპორტის ზრდადობის მიხედვით). გისურვებთ წარმატებებს...

2016 წელი, ივლისი ნაწილი I ისტ ის მასწავლებლის გამოცდა

ვიდეოში განხილულია 2016 წლის ისტ-ის მასწავლებლის გამოცდის პრაქტიკული უნარჩვევების პირველი ნაწილი. დავალებაში არ არის შესრულებული მხოლოდ ექსელის დავალების ერთი მოთხოვნა (შედეგების დალაგება იმპორტის ზრდადობის მიხედვით). გისურვებთ წარმატებებს...

Thursday, May 12, 2016

ისტ - ტესტები: XI ნაწილი/ict - quiz: part XI

N11

N11

Quiz