გვერდი

Subscribe:

Ads 468x60px

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Featured Posts

Wednesday, June 14, 2017

მყარი დისკის დეფრაგმენტაცია

ვიდეოში განმარტებულია მყარი დისკი, მისი შემადგენელი ნაწილები, მუშაობის პრინციპი, მყარი დისკის დეფრაგმენტაციის არსი და საჭიროება, დეფრაგმენტაციის პროცესის შესრულება Windows 7 და Windows 10 ოპერაციულ სისტემებზე.

Friday, March 24, 2017

მასწავლებელთა პროფესიული უნარების ტესტები და სწორი პასუხები

    მოცემულ ელექტრონულ წიგნებში მოცემულია მასწავლებელთა პროფესიული უნარების ტესტები და სწორი პასუხები. გარჩეულია ასევე ღიადაბოლოებიანი დავალებები, მოცემულია პასუხები რომლებიც ფასდება სხვადასხვა ქულით.

Saturday, November 19, 2016

kvisoft flipbook maker ელქტრონული წიგნები გადაფურცვლის ეფექტით, შესალებელია მოამზადოთ ეფექტური ბროშურები, ონლაინ ჟურნალები. მოახდინეთ ეფექტი მკითხველზე!

Wednesday, July 20, 2016

2016 წელი, ივლისი ნაწილი II ისტ ის მასწავლებლის გამოცდა

ვიდეოში განხილულია 2016 წლის ისტ-ის მასწავლებლის გამოცდის პრაქტიკული უნარჩვევების მეორე ნაწილი. დავალებაში არ არის შესრულებული მხოლოდ ექსელის დავალების ერთი მოთხოვნა (შედეგების დალაგება იმპორტის ზრდადობის მიხედვით). გისურვებთ წარმატებებს...

2016 წელი, ივლისი ნაწილი I ისტ ის მასწავლებლის გამოცდა

ვიდეოში განხილულია 2016 წლის ისტ-ის მასწავლებლის გამოცდის პრაქტიკული უნარჩვევების პირველი ნაწილი. დავალებაში არ არის შესრულებული მხოლოდ ექსელის დავალების ერთი მოთხოვნა (შედეგების დალაგება იმპორტის ზრდადობის მიხედვით). გისურვებთ წარმატებებს...

Thursday, May 12, 2016

ისტ - ტესტები: XI ნაწილი/ict - quiz: part XI

N11

N11

Quiz