გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Saturday, March 12, 2016

ტრენინგის მე-3 დღე

ტრენინგის მე-3 დღეს შევისწავლეთ

  1. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი ინდიკატორების შეტანა პროექტში,
  2. პროექტის მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა.
  3. მიმართულების მიმცემი საკვანო სიტყვების შევსება პროექტში
  4. ბლოგზე რეგისტრაცია და რეფლექსიის გამოქვეყნება.

დიდი მადლობა ჩვენს ტრენერს ბატონ გიორგი ჩაჩუას.

0 comments:

Post a Comment