გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Wednesday, March 30, 2016

ტრენინგის მე-7 დღე


  1. შეფასების სხვადასხვა ფორმის განხილვა
  2. პროექტის გეგმის შევსება
  3. პროექტის მსვლელობის აღწერა
მადლობა ბატონო გიორგი საინტერესო ტრენინგისათვის

0 comments:

Post a Comment