გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Saturday, March 26, 2016

ტრენინგის მე-6 დღე

ტრენინგის მე-6 დღეს შევისწავლეთ

  1. სურათების მოძიება და შენახვა ინტერნეტში.
  2. ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის მისამართის მითითება პროექტში.
  3. ბლოგზე მუშაობა და ელ-პორტფოლიოს შექმნა.
  3.1. დიზაინის შერჩევა
  3.2. გვერდების დამატება.
  3.3. ბლოგში დამატებითი პროგრამების შეტანა.
 4. რეფლექსია ბლოგზე.

ტრენინგი საინტერესოა და მიღებულ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში.

0 comments:

Post a Comment