გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Wednesday, September 2, 2015

ეფექტური სასწავლო პროცესისთვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამები და ონლაინ რესურსები / Effective Computer software/online resources


ჩატარდა ონლაინ კვლევა სადაც გამოიკითხა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებლები (ავტ: მე არ მიმიღია მონაწილეობა), მასწავლებლები პასუხობნენ კითხვარებს: ჩამონათვალში მოცემულია კომიუტერული პროგრამები/ონლაინ რესურსები, რომლებიც ეფექტური სასწავლო პროცესისთვის ყველაზე პოპულარულია.

0 comments:

Post a Comment