გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Wednesday, June 14, 2017

მყარი დისკის დეფრაგმენტაცია

ვიდეოში განმარტებულია მყარი დისკი, მისი შემადგენელი ნაწილები, მუშაობის პრინციპი, მყარი დისკის დეფრაგმენტაციის არსი და საჭიროება, დეფრაგმენტაციის პროცესის შესრულება Windows 7 და Windows 10 ოპერაციულ სისტემებზე.

0 comments:

Post a Comment