გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Monday, March 16, 2015

Windows 10-ის წარდგენა და ოპერაციულ სისტემათა სტატისტიკა

Forrwster – ის წარმომადგენელმა დევიდ ჯონსონმა BBC-სთან საუბარში განაცხადა,  რომ კომპანია Microsoft-ისთვის აუცილებელია რომ Windows 10 წარმატებული იყოს. როგორც ცნობილია Windows 8-ს ბაზრის მცირედი ნაწილი უჭირავს, მაშინ როცა მის
წინამორბედ ვერსიას Windows 7 – ბაზრის ნახევარზე მეტი უკავია, აღსანიშნავია ისიც რომ სტატისტიკურად Windows 8 (8,1) -სთან შედარებით ჯერ კიდევ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს Windows XP, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი ჩავარდნა მაინც Windows Vista-ს შემთხვევაში იყო.
ქვემოთ მოცემულია სტატისტიკური მონაცემები რომელიც http://www.netmarketshare.com გამოაქვეყნა 2015 წლის მდგომარეობით, თუ რომელ ოპერაციულ სისტემას, ბაზრის რა პროცენტი უკავია:

Windows 8-ს ერთერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება და მომხმარებლის უკმაყოფილება მის “Start” მენიუში მდგომარეობდა და მეტიც ბევრი მომხმარებლის უკმაყოფილებაც კი გამოიწვია ამ ცვლილებამ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კომპანია Microsoft-მა ახალი ოპერაციული სისტემა Windows 10  წარუდგინა მომხმარებლებს (Windows Technical Preview). უპერველეს ყოვლისა აღსანიშნაცია ის, რომ სახელმა გამოიწვია აქ ყველაზე მეტი გაკვირვება რადგან Windows 7-ის, Windows 8 (8.1)-ის შემდეგ ალბათ ყველა Windows 9 - ს ელოდა. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ Microsoft-მა გაითვალისწინა მომხმარებელთა სურვილი და Windows 10-ში დაბრინდა “Start” მენიუ Windows 7-ის მსგავსი ფორმით. ახალი Windows როგორც პერსონალურ კომპიუტერებზე, ასევე სმარტფონებზე და ტაბლეტებზე გავრცელდება.


ოპერაციული სისტემის გამოყენების სტატისტიკური მონაცემები:

N
ოპერაციული სისტემა
მომხმარებელი %-ში
1
Windows  7
55.99 %
2
Windows Xp
19.15 %
3
Windows  8.1
10.49 %
4
Windows  8
3.55 %
5
Mac OS X10.10
3.55 %
6
Windows Vista
2.11 %
7
Mac OS X10.9
1.65 %
8
Linux
1.53 %
9
Mac OS X10.6
0.61 %
10
სხვა
1.370 comments:

Post a Comment