გვერდი

Subscribe:

.

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ბლოგზე ნახავთ საინტერესო მასალებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ

Wednesday, March 30, 2016

ტრენინგის მე-7 დღე


 1. შეფასების სხვადასხვა ფორმის განხილვა
 2. პროექტის გეგმის შევსება
 3. პროექტის მსვლელობის აღწერა
მადლობა ბატონო გიორგი საინტერესო ტრენინგისათვის

Saturday, March 26, 2016

ტრენინგის მე-6 დღე

ტრენინგის მე-6 დღეს შევისწავლეთ

 1. სურათების მოძიება და შენახვა ინტერნეტში.
 2. ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის მისამართის მითითება პროექტში.
 3. ბლოგზე მუშაობა და ელ-პორტფოლიოს შექმნა.
  3.1. დიზაინის შერჩევა
  3.2. გვერდების დამატება.
  3.3. ბლოგში დამატებითი პროგრამების შეტანა.
 4. რეფლექსია ბლოგზე.

ტრენინგი საინტერესოა და მიღებულ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენებ პრაქტიკაში.

Tuesday, March 22, 2016

ტრენინგის მე-5 დღე

ტრენინგის მე-5 დღეს განვიხილეთ

1. პრეზენტაცია საავტორო უფლებების შესახებ.
2. მოსწავლეთა ნიმუშის შექმნა.
3. პრეზენტაციის, ბროშურის და გაზეთის შაბლონის შევსება.
4. პრეზენტაციის შევსება მოსწავლის როლში.
5. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შეტანა ბლოგში.

ჩვენმა მოლოდინმა გაამართლა, ტრენინგის ეს დღეც საინტერესო და მრავლისმომცემი იყო. ძალიან საინტერესოა ბატონ გიორგი ჩაჩუასთან მუშაობა.

ტრენინგის მე-4 დღე

ტრენინგის მე-4 დღეს განვიხილეთ

1. მოსწავლეთა დაწყვილების სხვადასხვა მეთოდების განხილვა.
2. პროექტის პრეზენტაციის მომზადება.
3. საპრეზენტაციო პროგრამა MS PowerPoint-ში მუშაობა.
    3.1. დიზაინის შერჩევა.
    3.2. სლაიდის ანიმაციის შექმნა.
    3.3. სურათების მოძიება ინტერნეტში და პრეზენტაციაში ჩასმა.


ტრენინგი არის საინტერესო, რაც მთავარია ტრენერი ამომწურავად გვაცნობს ყველა საკითხს, ველოდებით შემდეგ შემდეგ მეცადინეობას.

Saturday, March 12, 2016

ტრენინგის მე-3 დღე

ტრენინგის მე-3 დღეს შევისწავლეთ

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი ინდიკატორების შეტანა პროექტში,
 2. პროექტის მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა.
 3. მიმართულების მიმცემი საკვანო სიტყვების შევსება პროექტში
 4. ბლოგზე რეგისტრაცია და რეფლექსიის გამოქვეყნება.

დიდი მადლობა ჩვენს ტრენერს ბატონ გიორგი ჩაჩუას.

ტრენინგი-პროექტებით სწავლება მეორე დღე


 •      პროექტის შაბლონის გადაგზავნა მონაწილეთათვის.    
 •      საინფორმაციო ბუკლეტის გაცნობა.
 •      პროგრამა ვორდში ბუკლეტის მომზადება
 •      სურათების მოძიება და ბუკლეტში შეტანა.
 •      XXI საუკუნის უნარჩვევების დოკუმენტზე მუშაობა.

d       ტრენინგი იყო საინტერესო, ველოდებით მომდევნო მეცადინეობას.

Tuesday, March 1, 2016

Ms Excel: კომენტარში სურათის ჩასმა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია თუ როგორ უნდა ჩავსვათ
Ms Excel-ში კომენტარი და ამ კომენტარში დავამატოთ სურათი.